Help with How to wiki (new window)

'C' අක්ෂර‍ය (ඉරේෂා +ඉනෝෂා) -> ‍පරිවර්ථන ගණන 45

'E' අක්ෂර‍ය අවසන් කොටස, 'F' අක්ෂර‍ය, 'G' අක්ෂර‍ය මුල් කොටස (ඉ‍රේෂා) --> පරිවර්ථන ගණන 76

Message.php (ඉරේෂා) --> පරිවර්ථන ගණන 64

Total Individual - 140

Total Joint - 45
left corner
You are not logged in. (Login)